POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

Dokážeme odhalit i závady, které se velmi špatně hledají!

Rozvody motorů | Autodiagnostika
Autodiagnostika je nedílnou součástí servisu automobilů. Pomocí diagnostiky dokážeme odhalit i závady, které se velmi špatně hledají. Diagnostika nám zobrazí informace o řídící jednotce a vypíše seznam chyb (paměť závad) včetně závad, které se objevují pouze sporadicky. Nejdůležitější funkcí autodiagnostiky je detekování chyb. Po určení chyby víme, na kterou část se máme při opravě zaměřit.

Autodiagnostika se dělí na dvě základní skupiny.

Diagnostika sériová zahrnuje komunikaci s řídícími jednotkami vozidla, Čistí, maže chybová hlášení jednotky, zobrazuje hodnoty ze snímačů a akčních členů. Dokáže mazat servisní intervaly, nastavovat konfiguraci vozidla, testovat akční členy, aktualizovat řídící jednotku či je navrátit do továrního nastavení.

Diagnostika paralelní patří již do pokročilé autodiagnostiky. Pomocí této diagnostiky měříme fyzikální veličiny, které jsou převedeny na elektronické signály. Tato autodiagnostika nám poskytuje informace, které nelze získat při běžné sériové diagnostice. Paralelní diagnostiku uplatňujeme např. při kontrole rozvodů motoru, monitoruje ovládací proud vstřikovače a průběh hoření ve válci, porovnáváme stavy požadované ŘJ motoru se skutečným stavem akčního členu, měření datových komunikačních protokolů jako CAN a LIN BUS a spoustu dalších veličin.

AUTOSERVIS

Audi, BMW, Mercedes Benz a  Toyota, Mazda, Honda